Meerjaren-onderhoudsovereenkomst

Voor periodiek onderhoud kunt u een overeenkomst aangaan met Hoobroeckx. Deze overeenkomst wordt gesloten na een inspectie door verfleverancier Sikkens. Zij nemen de conditie van het schilderwerk en de ondergrond nauwkeurig op. Op basis daarvan krijgt u een rapport met een advies voor de eerste schilderbeurt en een plan voor de onderhoudsbeurten in de komende 10 jaar. Daarnaast geeft dit rapport een raming van de kosten van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.